שלטי דגל

 
שטוחים - כל גודל עד 300X300 מ"מ
קמורים - 150X150 מ"מ