שלטים במוסדות חינוך

 
מערכות IDENTITY נמצאות באוניברסיטאות וקמפוסים