שלטים במוסדות חינוך

מערכות IDENTITY נמצאות באוניברסיטאות וקמפוסים