שילוט למשרדי ממשלה

 
משרדי ראש הממשלה, האוצר, החוץ, החינוך, הפנים, המשפטים, החקלאות, התיירות, התקשורת, התמ"ת ומשכן הכנסת.