שילוט למפעלים

 
כמו בבנייני משרדים גם מפעלים שונים מצאו את מערכת Identity מתאימה לצרכיהם.