שילוט לחברות תחבורה ושילוח

בין השאר משרתת מערכת Identity גופים שונים בענפי התחבורה והשילוח.