שילוט לחברות תחבורה ושילוח

 
בין השאר משרתת מערכת Identity גופים שונים בענפי התחבורה והשילוח.