שילוט לחברות כספים וביטוח

 
מערכת Identity משרתת גופים פיננסיים שונים ביניהם בנק ישראל ורשות ניירות ערך.