שילוט לחברות כספים וביטוח

מערכת Identity משרתת גופים פיננסיים שונים ביניהם בנק ישראל ורשות ניירות ערך.