[head_analytics_placeholder]שילוט לטלפוניה - Identity, שילוט שמבדל אותך
 
 
 
 
 
 
 
 

שלטים בחברות סלולר

 
מערכות שילוט של IDENTITY נמצאות בשלושת החברות הסלולריות הגדולות וכן במוקדים רבים של חברת הבזק.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[custom_placeholder]