שלטים בחברות סלולר

מערכות שילוט של IDENTITY נמצאות בשלושת החברות הסלולריות הגדולות וכן במוקדים רבים של חברת הבזק.