שלטים בחברות סלולר

 
מערכות שילוט של IDENTITY נמצאות בשלושת החברות הסלולריות הגדולות וכן במוקדים רבים של חברת הבזק.