שלטים בגופים ציבוריים

 
בוצעו מערכות השילוט ביחידות סמך ממשלתיות, ביניהן: כל סניפי הביטוח הלאומי, כל סניפי רשות האוכלוסין וההגירה, רשות הפטנטים, רשות ניירות הערך, בנק ישראל, רשות שדות התעופה, רוב סניפי רשות האכיפה והגבייה, רשות התעופה האזרחית ומכון התקנים.